Runinskrifter.net

Föremåltyp brakteat

Inskrifter på föremål av typ brakteat (134):