Runinskrifter.net

Material ‘plagioklas’ (‘sten’)

Inskrifter på plagioklas (1):