Runinskrifter.net

Material ‘mörk granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk granit (5):