Runinskrifter.net

Material ‘mörk gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk gnejs (3):