Runinskrifter.net

U 670

Även känd som B 348, L 56.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörk gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, mörk gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 44.9″17° 31′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66152471597375
SWEREF99TM
xy
6614689642708
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6427086614689
GeoHash
u6s7qfnq51
GeoDNA
eaagctaggcctatcttgacgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rölunda
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 348 beskrivs även U 671, U 672.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Foto från inventeringsbok (1)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: