Runinskrifter.net

Material ‘ljus kvartsrik granit’ (‘sten’)

Inskrifter på ljus kvartsrik granit (2):