Runinskrifter.net

Sm 110

Även känd som B 1014, L 1221.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Konglomerat
Nyckelord:
sten: konglomerat

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 28.5″15° 5′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63667891457333
SWEREF99TM
xy
6364655505707
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5057076364655
GeoHash
u64wxmzf7w
GeoDNA
eaagcgtgcatctatccctcgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 38.6″15° 4′ 56.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63671101456575
SWEREF99TM
xy
6364966504945
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5049456364966
GeoHash
u64wxnqdu4
GeoDNA
eaagcgtgcatctaattatata

Lokalisering:

Placering:
I Apoteksparken
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Torget
Socken:
Vetlanda
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Apoteksparken vid Storgatan i Vetlanda. –
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: