Runinskrifter.net

Material ‘granit med gulaktigt ytskikt’ (‘sten’)

Inskrifter på granit med gulaktigt ytskikt (2):