Runinskrifter.net

Föremåltyp stödbotten

Inskrifter på föremål av typ stödbotten (3):