Runinskrifter.net

Vg 254B

Objektuppgifter:

Föremål:
Stödbotten
Nyckelord:
stödbotten
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
M 83

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.2″12° 9′ 15.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401751284375
SWEREF99TM
xy
6435939331979
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3319796435939
GeoHash
u62dhsd7ry
GeoDNA
eaagcggatatggcggcggcct

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:M 83), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Kroken 1:2
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr M 83.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg270 Träpinne med runor"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: