Runinskrifter.net

Vg 273

Objektuppgifter:

Föremål:
Stödbotten av skål
Nyckelord:
skål, stödbotten
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
GD 4126

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.1″12° 9′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401801284225
SWEREF99TM
xy
6435942331829
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318296435942
GeoHash
u62dhs8ekc
GeoDNA
eaagcggatatggcggagtacg

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:71:GD 4126), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalen 1:21
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1300

Medeltid; c 1300

Övriga anmärkningar:

Fyndnr GD 4126.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: