Runinskrifter.net

Föremåltyp spännbuckla

Inskrifter på föremål av typ spännbuckla (3):