Runinskrifter.net

G 388

Objektuppgifter:

Föremål:
Spännbuckla i form av djurhuvud
Nyckelord:
buckla, djurhuvud, spännbuckla
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 35′ 14.1″18° 42′ 38.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63884001673750
SWEREF99TM
xy
6388826721787
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3631426385069
GeoHash
u6jr9g2wn7
GeoDNA
eaagctgtacaattcagacatt

Lokalisering:

Placering:
SHM (18494)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerbjärs
Socken:
Gothems socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-11-27, SHMM; SHMM; 2012-11-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-11-27, SHMM; SHMM; 2012-11-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-11-27, SHMM; SHMM; 2012-11-27
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: