Runinskrifter.net

G 58

Objektuppgifter:

Föremål:
Botten till spännbuckla
Nyckelord:
buckla, spännbuckla
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 26.3″18° 22′ 21.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63490001655000
SWEREF99TM
xy
6349214703509
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3414496347233
GeoHash
u6jjdh6dfn
GeoDNA
eaagctgtagacgaggtatagc

Lokalisering:

Placering:
SHM (10739:6)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Socken:
Hemse socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ej senare än ca. 1100

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, 2014-01-28, SHMM; SHMM; 2014-01-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, 2014-01-28, SHMM; SHMM; 2014-01-28
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, 2014-01-28, SHMM; SHMM; 2014-01-28
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: