Runinskrifter.net

Vg 262

Objektuppgifter:

Föremål:
Skaft till stylus
Nyckelord:
skaft, stylus
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
CA 141

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 53.1″12° 9′ 11.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64399901284290
SWEREF99TM
xy
6435753331896
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318966435753
GeoHash
u62dhs39d3
GeoDNA
eaagcggatatggcgggctgac

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:69:CA 141), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Passagården 1:76
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet (stratigrafisk) (Svärdström 1982:32)

Medeltid; 1166–1199

Övriga anmärkningar:

Fyndnr CA 141.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 024 Mätdon av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: