Runinskrifter.net

Föremåltyp stylus

Inskrifter på föremål av typ stylus (3):