Runinskrifter.net

U Fv1959;98

Objektuppgifter:

Föremål:
Brudstol
Nyckelord:
stol
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 58.3″17° 37′ 54.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66436571602235
SWEREF99TM
xy
6643148647221
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472216643148
GeoHash
u6ssc0rhj3
GeoDNA
eaagctagcggacggttcagtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala kyrka
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: