Runinskrifter.net

Föremåltyp stol

Inskrifter på föremål av typ stol (4):