Runinskrifter.net

U ATA423-4018-1999

Förhållanden:

Är ett fragment av U 1137.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 28′ 55.4″17° 45′ 5.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67087331607009
SWEREF99TM
xy
6708260651199
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6511996708260
GeoHash
u6u85fqjtd
GeoDNA
eaagctaatggtttcttaagca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 28′ 29.6″17° 45′ 16.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67079371607204
SWEREF99TM
xy
6707467651403
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6514036707467
GeoHash
u6u8h107wq
GeoDNA
eaagctaatgtggggagggccc

Lokalisering:

Placering:
Österlövsta hembygdsgård
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Valnäs
Socken:
Österlövsta socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Kan utgöra del av U 1137.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensfragment i röd sandsten."@sv – Britt-Marie Franzén"@sv; Länsstyrelsen i Uppsala län"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI