Runinskrifter.net

U 1137 †

Förhållanden:

Har fragment U ATA423-4018-1999.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 28′ 31.2″17° 44′ 45.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67079731606732
SWEREF99TM
xy
6707497650931
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6509316707497
GeoHash
u6u85c4nqc
GeoDNA
eaagctaatggttttatgaatt

Lokalisering:

Placering:
Inmurad oåtkomlig i en spis i brygghuset vid Skärplinge.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skärplinge, Sälvassen
Socken:
Österlövsta socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

U ATA423-4018-1999 kan utgöra ytterligare en del av denna sten. Källström (2002:18) föreslår att iþia-m kan läsas iþialm och tolkas *IðhialmR.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.