Runinskrifter.net

U 725 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 582, L 691.

Förhållanden:

Utgör ett monument tillsammans med U 724 och U 723.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 27.8″17° 19′ 35.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66070081585970
SWEREF99TM
xy
6606314631407
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6314076606314
GeoHash
u6s6fm0tyw
GeoDNA
eaagctaggcgcaataggcgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hummelsta, Vallby
Socken:
Löts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, fyrfotadjur. Utgjort ett monument tillsammans med U 723 och U 724.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Löt Hummelstad"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-09-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: