Runinskrifter.net

U 723

Även känd som B 582, L 690.

Förhållanden:

Utgör ett monument tillsammans med U 725 och U 724.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå sandsten
Nyckelord:
sten: ljusgrå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 27.4″17° 19′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66069971585968
SWEREF99TM
xy
6606303631405
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6314056606303
GeoHash
u6s6fm0tms
GeoDNA
eaagctaggcgcaataggcgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hummelsta, Vallby
Socken:
Löts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Under B 582 beskrivs även U 724, U 725.

Har utgjort ett monument tillsammans med U 724 och U 725.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U723 Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U723 Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U723 Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U723 Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
U723 Löt Hummelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: