Runinskrifter.net

Sm 97

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Slirgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, slirgnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 23′ 1.2″14° 57′ 32.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63623251449100
SWEREF99TM
xy
6360095497531
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4975316360095
GeoHash
u64wkqku01
GeoDNA
eaagcgtgcatgaactgactgg

Lokalisering:

Placering:
Till höger om portalen på södra sidan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Myresjö gamla kyrka
Socken:
Myresjö socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: