Runinskrifter.net

Material ‘slirgnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på slirgnejs (2):