Runinskrifter.net

Fv1973;188B

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, eskilstunakista
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, kil, kista
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 2.0″16° 30′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65831601540405
SWEREF99TM
xy
6581923586149
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5861496581923
GeoHash
u6e9xz6rhd
GeoDNA
eaagcgcttgcctccataaccg

Lokalisering:

Placering:
I Faktorimuseet, Eskilstuna (inv.nr 13.999).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fors kyrka
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: