Runinskrifter.net

Fv1973;188A

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, lockhäll av eskilstunakista
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, kil, kista, lock
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 2.0″16° 30′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65831601540405
SWEREF99TM
xy
6581923586149
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5861496581923
GeoHash
u6e9xz6rhd
GeoDNA
eaagcgcttgcctccataaccg

Lokalisering:

Placering:
I Faktorimuseet, Eskilstuna (inv.nr 13.999).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fors kyrka
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Del av Eskilstuna kista"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-02-20"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: