Runinskrifter.net

Fv1958;247A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kristallinisk urkalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, kristallinisk urkalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 20.8″16° 35′ 40.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875071544833
SWEREF99TM
xy
6586322590522
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5905226586322
GeoHash
u6eccw7zb0
GeoDNA
eaagcgctttaaccagtcccaa

Lokalisering:

Placering:
Funnen i sydportalens tröskel, nu öster om kyrkingången.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hammarby kyrka
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar vid Hammarby kyrka. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar från Hammarby kyrka. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: