Runinskrifter.net

Fv1948;301

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Del av eskilstunakista
Nyckelord:
del, kil, kista
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 49.3″16° 40′ 29.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65865891549401
SWEREF99TM
xy
6585460595100
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5951006585460
GeoHash
u6ecgkyhuc
GeoDNA
eaagcgctttaccattcaagta

Lokalisering:

Placering:
Kyrkogårdsmuren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kjula kyrka
Socken:
Kjula socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kalkstensfragment från Kjula kyrka år 1938 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1938
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: