Runinskrifter.net

99

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Blå kalksten
Nyckelord:
sten: blå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 35.1″16° 41′ 25.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65880181550278
SWEREF99TM
xy
6586899595959
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5959596586899
GeoHash
u6ecgz1wuk
GeoDNA
eaagcgctttaccccagtcata

Lokalisering:

Placering:
På bord i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jäders kyrka
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Jäders kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Jäders kyrka – Olsson, Gillis; Riksantikvarieämbetet; 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: