Runinskrifter.net

77

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 54.6″16° 15′ 48.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65772371526097
SWEREF99TM
xy
6575829571918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5719186575829
GeoHash
u6e96jfxuv
GeoDNA
eaagcgcttgataagacacaca

Lokalisering:

Placering:
Över dörren mellan vapenhuset och kyrkan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lista kyrka
Socken:
Lista socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025349 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Lista kyrka – Schnell, Ivar; Riksantikvarieämbetet; 1944-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.