Runinskrifter.net

368

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 21.9″16° 47′ 57.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65320001557300
SWEREF99TM
xy
6530987603655
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6036556530987
GeoHash
u67zn78bz0
GeoDNA
eaagcgtcccctggcaagtttc

Lokalisering:

Placering:
Sörmlands museum, Nyköping (nr. 15.350).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vävelsta
Socken:
Husby-Oppunda socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: