Runinskrifter.net

361

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 36.9″16° 42′ 2.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65268151551670
SWEREF99TM
xy
6525737598090
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5980906525737
GeoHash
u67yu50vz1
GeoDNA
eaagcgtccctaagaaggctcc

Lokalisering:

Placering:
SHM (20436)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vrena kyrka
Socken:
Vrena socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: