Runinskrifter.net

101

Även känd som L 984.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 28.6″16° 38′ 4.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65914891547052
SWEREF99TM
xy
6590329592692
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5926926590329
GeoHash
u6ef4sbyd9
GeoDNA
eaagcgcttcgtgcggaaccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ramsundsberget, Mora
Socken:
Jäders socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Bilder ur berättelsen om Sigurd Fafnesbane.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigurdsristningen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Jäder Sigurdsristningen – Evers Dietrich; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jäder Sigurdsristningen – Lagergren Nils; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Jäder Sigurdsristningen – Lagergren Nils; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M034767 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025672 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X539-80 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Söderbaum, R.; Riksantikvarieämbetet; 1897-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1928-08-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen i Jäder – Sörmlands museum; 1935
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Sjöbeck, Mårten; Riksantikvarieämbetet; 1940-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Ramsundsristningen, "Sigurdsristningen" – Fotograf: Lena Böklin; Sörmlands museum; 1940
CC BY-NC-SA
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen, fornminnestavla – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen 1943 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1943
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten, runristning. – 1978-06-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet; 1980-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-07-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sigurdsristningen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-08-12
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: