Runinskrifter.net

N A275

Förhållanden:

Har fragment N 812.

Objektuppgifter:

Föremål:
Glimmerskiva
Nyckelord:
skiva
Material:
Glimmersten
Nyckelord:
sten: glimmer, glimmersten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
63° 25′ 49.8″10° 24′ 3.6″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V5699137034320
GeoHash
u5r2uejv2y
GeoDNA
eaagactcgttaatacgtctag

Lokalisering:

Placering:
Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93494).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Folkebibliotekstomta, Trondheim
Sogn:
Trondheim
Fylke:
Sør-Trøndelag fylke
Land:
Norge

Datering:

1150–1200

Medeltid; 1150–1200