Runinskrifter.net

Material ‘glimmersten’ (‘sten’)

Inskrifter på glimmersten (1):