Runinskrifter.net

22

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 9.1″15° 24′ 7.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65776651477040
SWEREF99TM
xy
6575664522878
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5228786575664
GeoHash
u6dcqqxr76
GeoDNA
eaagcgcgttctaactctacat

Lokalisering:

Placering:
I Örebro läns museum (4911).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Glanshammars kyrka
Socken:
Glanshammars socken
Härad:
Glanshammars härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Glanshammars kyrka – Åzelius, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Glanshammars kyrkan. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: