Runinskrifter.net

2

Objektuppgifter:

Föremål:
Fingerring
Nyckelord:
fingerring, ring
Material:
Guld
Nyckelord:
metall: guld

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 4′ 26.3″14° 53′ 54.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65506321447996
SWEREF99TM
xy
6548293494175
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4941756548293
GeoHash
u6d8540dvf
GeoDNA
eaagcgcgtggttgagggtata

Lokalisering:

Placering:
SHM (17961)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väla
Socken:
Viby socken
Härad:
Grimstens härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1200-talet

Medeltid; 1233–1266

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Ulf Bruxe, 1995-02-03, SHM; SHM; 1995-02-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1995-02-03, SHM; SHM; 1995-02-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1995-02-03, SHM; SHM; 1995-02-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulf Bruxe, 1995-02-03, SHM; SHM; 1995-02-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä2 Guldring – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä2 Guldring – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä2 Guldring – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nä2 Guldring – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: