Runinskrifter.net

Föremåltyp fingerring

Inskrifter på föremål av typ fingerring (4):