Runinskrifter.net

13

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 44.2″15° 30′ 10.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65657261482742
SWEREF99TM
xy
6563799528722
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5287226563799
GeoHash
u6e0bg2bwf
GeoDNA
eaagcgctgggaatcagatttc

Lokalisering:

Placering:
Ett fragment inmurat i vapenhusets östra vägg, ett i en materialbod i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Mellösa kyrka
Socken:
Stora Mellösa socken
Härad:
Askers härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stora Mellösa kyrka, gravstenar och runsten. – 1930-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Stora Mellösa kyrka – Bergström, Lars-Erik; Riksantikvarieämbetet; 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Stora Mellösa kyrka – Waldén, Bertil; Riksantikvarieämbetet; 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Stora Mellösa kyrka. 22 september 1937. – 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: