Runinskrifter.net

IS IR;174

Även känd som L 1851.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i form av sexsidigt prisma
Nyckelord:
prisma, runsten, sten
Material:
Basalt
Nyckelord:
sten: basalt

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
65° 41′ 27.6″-17° 35′ 51.7″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
28W3807027287934
GeoHash
geemxw9tzc
GeoDNA
wcctaactatcctcagatcgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ljósavatn
Sókn:
Ljósavatn sókn
Sýsla:
Suður Þingeyjar sýsla
Land:
Island

Datering:

1400-talet?

Medeltid; 1400–1499