Runinskrifter.net

Hs 4

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Förhållanden:

Har fragment Hs 3.

Är ett fragment av Hs 3.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 20′ 16.8″17° 2′ 13.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68031501565950
SWEREF99TM
xy
6802138608994
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6089946802138
GeoHash
u6uhgwnpc3
GeoDNA
eaagctaaaggcccattgaaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Borg
Socken:
Norrala socken
Härad:
Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Endast ornamentala linjer finns på det lilla fragmentet. Eventuellt kan det höra ihop med Hs 3.

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs4 Borg runstensfragment – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hs4 Borg runstensfragment – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-17
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: