Runinskrifter.net

Hs 3

Förhållanden:

Har fragment Hs 4.

Är ett fragment av Hs 4.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 20′ 19.1″17° 2′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68032201565900
SWEREF99TM
xy
6802207608943
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6089436802207
GeoHash
u6uhgwm7s2
GeoDNA
eaagctaaaggcccatgcgcca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 21′ 39.2″16° 59′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68056481563161
SWEREF99TM
xy
6804600606175
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6061756804600
GeoHash
u6uj4d2tp3
GeoDNA
eaagctaaagatgtaggacgct

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Borg
Socken:
Norrala socken
Härad:
Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Eventuellt kan fragmentet höra ihop med Hs 4.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs3 Norrala runstensfragment – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet; 1937-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hs3 Norrala runstensfragment – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: