Runinskrifter.net

Gs 13

Även känd som B 1101, L 1049.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: gråröd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 39′ 54.8″17° 9′ 17.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67283171573796
SWEREF99TM
xy
6727430617758
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6177586727430
GeoHash
u6u1n7gb93
GeoDNA
eaagctaaggctggcaccttga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 40′ 21.8″17° 8′ 16.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67291331572859
SWEREF99TM
xy
6728234616811
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6168116728234
GeoHash
u6u1jvps1j
GeoDNA
eaagctaaggcgtctcttcggg

Lokalisering:

Placering:
I Heliga trefaldighets kyrka, Gävle.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Gävle (tidigare: Valbo socken)
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Heliga Trefaldighets Kyrkan. "Hitflyttad från Södertull, 1895". – Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB; Söderholm, N L, Wickberg, E, Friesen, Otto von"@sv; 1995-11-13
CC BY
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: