Runinskrifter.net

GR 1

Även känd som L 1859.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sten
Nyckelord:
sten
Material:
Fyllit
Nyckelord:
sten: fyllit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
72° 50′ 56.0″-55° 28′ 49.1″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
21X5500168084258
GeoHash
fubw3t8rx7
GeoDNA
wcactgaacaggccgaagaccc

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (MCCXII, A 712).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kingittorsuaq
Kommun:
Upernavik
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Speciella inledningstecken på 1:a och 2:a raden (av några uppfattade som lönnrunor).

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr C, Sten – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: