Runinskrifter.net

Material ‘fyllit’ (‘sten’)

Inskrifter på fyllit (1):