Runinskrifter.net

G 153B

Tidigare känd som G 153A.

Objektuppgifter:

Föremål:
Vällare till medeltida orgel
Nyckelord:
del, orgel, vällare
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 5.6″18° 39′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63787321671105
SWEREF99TM
xy
6379129719257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3597676375636
GeoHash
u6jr0egdfv
GeoDNA
eaagctgtacaggtaacctagc

Lokalisering:

Placering:
SHM (12910)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrlanda kyrka
Socken:
Norrlanda socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1400-talet

Medeltid; 1400–1433

Övriga anmärkningar:

Tydligen en märkning för att ange vällarnas ordningsföljd.

Bytt signum: G 153B

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Bengt A Lundberg, 1998-11-23, SHM; SHM; 1998-11-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 2010-12-08, SHMM; SHMM; 2010-12-08
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: