Runinskrifter.net

Föremåltyp orgel

Inskrifter på föremål av typ orgel (1):