Runinskrifter.net

Bo Boije4

Tidigare känd som Bo Boije.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Biotitglimmerskiffer
Nyckelord:
sten: biotitglimmerskiffer, glimmer, skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 56′ 14.4″11° 16′ 48.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65438791239568
SWEREF99TM
xy
6539030285960
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32V6312136535312
GeoHash
u62p29jygh
GeoDNA
eaagcggaaaagatgcgtccgc

Lokalisering:

Placering:
SHM (6324)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skee kyrkogård
Socken:
Skee socken
Härad:
Vette härad
Landskap:
Bohuslän
Land:
Sverige

Datering:

700–800-talet

Vikingatid; 700–899

Övriga anmärkningar:

Runföljden kilfihR placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 299.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: