Runinskrifter.net

Material ‘biotitglimmerskiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på biotitglimmerskiffer (1):