Runinskrifter.net

Öl KLM22910

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 34′ 50.8″16° 38′ 27.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62729101551350
SWEREF99TM
xy
6271926600790
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6007906271926
GeoHash
u65cfsjqzm
GeoDNA
eaagcgttttacacgtgtactc

Lokalisering:

Placering:
Kalmar läns museum (KLM 22910), försvunnet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sandby kyrkogård
Socken:
Sandby socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnet vid rivning av ladugårdsvägg omedelbart Ö om kyrkogården. Kan inte återfinnas i museisamlingarna.

Motsvarar objekt i KMR: